Mindent a földgázról

Jogszabályok - Karbantartás

A földgázszolgáltatással kapcsolatosan akár a szolgáltató, akár a fogyasztó oldaláról felmerülő karbantartási kérdéseket törvény és rendeletek is szabályozzák. Amíg a földgáz a termelési helytől eljut a háztartások, intézmények fűtőtesteihez, hosszú utat tesz meg. Az út és minden állomása szakszerű karbantartást igényel, hogy ön az otthonában biztonságosan élvezhesse a földgázzal járó kényelmet. Ehhez azonban nem csak a szolgáltatónak, de a fogyasztónak is van felelősségi hatásköre és kötelezettsége, aminek a betartása mindenki érdeke.

A magánterületen elhelyezett gázmérő, gázcsövek, nyomásszabályozó és fűtőtestek (főként, ha az nyílt lánggal működik) karbantartásának is vannak szabályozásai, aminek egy részéért a szolgáltató (gázmérő, nyomásszabályozó), másik részéért (gázcsövek, fűtőtestek) pedig a fogyasztó felel.

A vonatkozó jogszabályok kigyűjtésével, összegzésével igyekszünk segíteni az eligazodást a szabályozási rendszerben.


Jogszabályok – Karbantartás (letölthető pdf)

Jogszabályok listája:

  • 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról (www.njt.hu);
  • 19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról (www.njt.hu);
  • 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet a műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörökben foglalkoztatott időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800016.ITM);
  • 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet a gázszerelők és gázkészülés-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700042.NGM);
  • 3/2022. (I. 13.) ITM rendelet a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000003.ITM);
  • a BIZOTTSÁG 813/2013/EU rendelete (2013. augusztus 2.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0813&qid=1423476963383&from=EN);
  • a Bizottság 814/2013/EU rendelete (2013. augusztus 2.) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0814&qid=1423477106612&from=EN);
  • 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600021.bm);
  • 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600365.kor)

További tartalmak a témában

Tekintse meg interaktív térképünket!

Interaktív térképünk lehetővé teszi, hogy Ön megismerje a földgáz útját a háztartásokig