Mindent a földgázról

A szállító- és elosztó-rendszer

Gázátadó állomások (entry – belépési pont)

(gázelosztó-vezetékrendszer betáplálási pontjai)