Mindent a földgázról

Globális áttekintés

Energiahordozók

A szénhidrogének termelése és felhasználása a XX. század második felében rendkívüli mértékben felgyorsult és meghatározóvá vált. Előrejelzések szerint a világ globális energiaigénye a következő száz év alatt több mint négyszeresére fog nőni, amit csak új, alternatív energiaforrások belépésével lehet kielégíteni. A felgyorsult ütemű termelés és energiaigény következtében a hagyományos fosszilis energiahordozók kitermelhetősége jelentős mértékben csökkenni fog. (Pl. a kőolaj és a földgáz együttes aránya a XXI. század közepére 20%-ra, a század végére 15%-ra csökken.)


Energiahordozók szerepének alakulása

Energiahordozók szerepének alakulása


A világ kőolaj- és földgáztermelésének alakulása (2000-2100)

Előre látható, hogy a kereslet/kínálat már ma is kritikus egyensúlya megbomlik, ami szükségessé teszi az alábbi lépések megtételét:

  • új kőolaj- és gáztelepek felkutatása (globális vagyon növelése);
  • a kitermelési hatásfok növelése (globális ipari készlet növelése);
  • a nem konvencionális szénhidrogének termelésének fokozása;
  • a hagyományos és nem hagyományos szénhidrogének helyettesítése biológiai eredetű energiahordozókkal;
  • a nem szénhidrogén alapú energiatermelés fokozása;
  • az energiatakarékos technológiák fejlesztése és széles körű alkalmazása.

A következő diagram szemléletesen mutatja, hogy jelen századunkban várhatóan hogyan alakul a világ kőolaj- és földgáztermelésének alakulása. A 2. ábra pedig azt szemlélteti, hogy az elmúlt negyven évben átlagosan milyen növekedést mutatott és egymással milyen arányban állt a világgazdaság és a kőolajtermelés.

Előrejelzések a világ kőolaj -és földgáztermelésének várható alakulására

A világgazdaság és a kőolajtermelés átlagos növekedése a közelmúltban

(Forrás: Lakatos István és Lakatosné Szabó Julianna (ME Alkalmazott Kémiai Kutatóintézet): A nem konvencionális szénhidrogének jelentősége a XXI. században / Globális kitekintés – hazai perspektívák)


A világ földgáztermelése és -fogyasztása

A világ földgáztermelése 2010-re 7,3%-kal nőtt, ami 1984 óta a legnagyobb növekedés. Minden régióban átlagon felüli volt a termelés, de mind közül Oroszország produkálta a legnagyobbat. A termelés mellett a fogyasztás is növekedett, 7,4%-kal nőtt a földgáz felhasználása, ami a Közel-Kelet kivételével minden régióban átlag feletti növekedést jelent. A világ országai közül az USA produkálta a legnagyobb földgázfogyasztást.