Mindent a földgázról

Jogi nyilatkozat

A weboldal fenntartója az OPUS TIGÁZ Zrt.

A Weboldalon található tartalom szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt áll. A Weboldal tartalma az OPUS TIGÁZ Zrt. szellemi tulajdonát képezi – kivétel a forrással megjelölt harmadik féltől átvett tartalmak, melyek a szerző tulajdonát képezik – és az OPUS TIGÁZ Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A Weboldal egyes részeit Ön kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a Weboldal így többszörözött részének a továbbhasználatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Ön nem jogosult továbbá a lementett Weboldalról a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására. A fentiektől eltérni csak az OPUS TIGÁZ Zrt.-vel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag az OPUS TIGÁZ Zrt.-vel szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat, és az OPUS TIGÁZ Zrt. – többek között – a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését követelheti.

Az OPUS TIGÁZ Zrt. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 

Google Analytics jogi nyilatkozat

 

Jelen weboldal a Google Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.