Mindent a földgázról

Gázipari termékek

  • NG (natural gas – földgáz)

A földgáz színtelen, szagtalan gyúlékony gáz, aminek az elégetésével jelentős mennyiségű energiát nyerünk. A földgáz égésterméke túlnyomórészt CO2 és víz, ezen túl csak minimális mennyiségű szennyező égésterméket tartalmaz.

A földgáz az évmilliók során a föld alatt és a tengerek mélyén lebomlott növényi és állati maradványok termékeként keletkezett és a földfelszín alatt, a kőzetek repedésein keresztül a fedőkőzetek által határolt mezőkbe vándorolt.

Ezek a nagy kiterjedésű porózus kőzetekből – homokkő, laza szerkezetű mészkő – álló földgázmezők a földfelszín alatt néhány métertől több mint 5000 méteres mélységig találhatók. Előnyük, hogy a kitermelésük egyszerű, a földgáz szállítása pedig problémamentes.

Leggyakrabban a kőolajlelőhelyeken található meg, azonban nem ritkák a tisztán földgázt tartalmazó területek sem. Széles körben előfordul az üledékes kőzetekben, de fellelhető a vulkanikus kőzetekben is.

A földgáz szénhidrogén alapú gázok gyúlékony elegye. Legnagyobb részben (95%-ban) metánt tartalmaz, kisebb részben pedig nagyobb szénatomszámú szénhidrogéneket, etánt, propánt, butánt, valamint úgynevezett inert gázokat (CO2, N2).

A földgázról bővebben a Mi a földgáz? című fejezetben olvashat.

(Forrás: www.foldgaz.hu)

  • CNG (compressed natural gas – sűrített földgáz – gépkocsi üzemanyag)

A CNG elnevezés az angol „Compressed Natural Gas” kezdőbetűiből alkotott mozaikszó, ami szó szerint sűrített természetes gázt, vagyis a földgáz gépkocsi üzemanyagként való felhasználását jelenti. A kibányászott földgázból leválasztják a propánt és a butánt, majd cseppfolyósítják. A CNG gáz halmazállapotban tárolható és szállítható, a tároló tartályokban 200 bar körüli nyomás uralkodik, amit járművek hajtóanyagaként való alkalmazáskor egy nyomáscsökkentővel 7 barra mérsékelnek. A CNG oktánszáma 130 körüli érték általában.

(Forrás: http://autogaz.blog.hu)

  • LPG (liquefied petroleum gas – cseppfolyós gáz – gépkocsi üzemanyag)

A cseppfolyós gáz, más néven autógáz (angol rövidítése: LPG – Liquefied Petroleum Gas) folyékony halmazállapotú szénhidrogén gázok, propán és bután elegye. A lakosság gázzal való ellátása során a kibányászott földgázból a propánt és a butánt leválasztják és cseppfolyósítják, mivel ezek a gázhálózatban nemkívánatosak. Tulajdonképpen úgy is mondható, hogy melléktermékek abban a folyamatban. A gépjárművek meghajtásához viszont tökéletesen megfelelők. Az LPG tartályok üzemi nyomása 8-12 bar.

Az LPG-ről bővebben itt olvashat: www.alternativenergia.hu


  • LNG (liquefied natural gas – cseppfolyós földgáz)

A cseppfolyósított földgáz elterjedt angol rövidítése LNG (Liquefied Natural Gas). Ahhoz, hogy a földgáz cseppfolyósítható legyen, nagy nyomásra van szükség, és le kell hűteni legalább -162 oC hőmérsékletre. A cseppfolyósítás alkalmával kb. 600 m3 földgázból lesz 1 m3 cseppfolyósított termék.

A szállítás nagyon jól szigetelt tartályokban történik, rendszerint tengeri úton, tartályhajókkal. A felhasználás helyén ismét légneművé alakítják a cseppfolyós földgázt, majd a vezetékbe táplálják. Mind a cseppfolyósító, mind az elgőzölögtető üzemet és a tartályokat a tengerpartra szokták építeni, így a legrövidebb a cseppfolyósított földgáz szállításának útvonala. Az LNG hozzájárul az energiaforrások diverzifikációjához és az ellátásbiztonság javulásához, valamint tisztább összetétele révén kevésbé fokozza az üvegházhatást.

(Forrás: Kecse Zsuzsanna Réka: A cseppfolyós földgáz, azaz az LNG szerepe Európában http://www.southeast-europe.org/pdf/04/DKE_04_M_KECSE_LNG.pdf)

  • SNG (synthetic natural gas – szintetikus földgáz)

Bizonyos helyi viszonyok lehetővé teszik, hogy a szenet lelőhelyén, a föld alatt víz-levegő,vagy víz-oxigén segítségével elgázosítják nagy szén-monoxid-tartalmú gáz formájában nyerjék ki.


  • PB (energetikai LPG)

A cseppfolyós gáz propánból, butánból, vagy propán-bután keverékből áll. A cseppfolyós gáz vegyi összetétele nagyon egyszerű, az összes alternatív energiahordozó közül a legtisztább és a legmagasabb fűtőértékkel rendelkezik. Energetikai célokra, mint a főzés és a fűtés használják, a PB-gázpalackok pedig lehetővé teszik a földgázhálózattól távol eső fogyasztók ellátását is.