Mindent a földgázról

Jogszabályok - Fűtőérték

A gáz fűtőértéke kapcsán sokszor keringenek olyan városi legendák, amelyek műszakilag teljesen alaptalanok. Sokan azt gondolják, hogy a földgáz fűtőértékét a szolgáltató kedve szerint állítja be. Ez komoly tévedés: sem műszaki, sem kémiai lehetősége nincs erre. „Hozott” anyagból dolgozik minden hazai gázszolgáltató. A földgáz zárt rendszerben, az országos nagynyomású földgázszállító hálózaton keresztül jut el az elosztótársaságokhoz, tőlük veszi át és adja tovább a fogyasztóknak a szolgáltató, beavatkozási pont esélye nélkül, 4 percenként vizsgált, folyamatosan garantált gázminőség mellett.

Sőt, a gáz fűtőérték-változásának esetleges minimális eltérését – egy adott fogyasztási helyre jellemző átlagos fűtőértéktől +/-5% a szabvány szerint megengedett mérték – is törvények szabályozzák, amiről a fogyasztónak is érdemes tájékozódni. A legfontosabb tényezőt, magát a fűtőértéket három összetevő szorzataként határozza meg a jogalkotó. Ezek az összetevők pedig, (1) a térfogat, (2) a mérési időszakra meghatározott fűtőérték és (3) az adott időszakra megállapított gázdíj. Ezt alkalmazza a gázszolgáltató.

A vonatkozó jogszabályok kigyűjtésével, összegzésével igyekszünk segíteni az eligazodást a szabályozási rendszerben.


(Az aktuális jogszabály teljes terjedelmében itt érhető el: https://njt.hu/jogszabaly/2016-69-20-2W)

A fűtőértékre vonatkozó rendelkezéseket a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 2. § (1) bek. c) pontja, 4. § (1) és (3) bekezdése tartalmazza:

2. § (1) bekezdés c) fűtőérték: az MSZ 1648:2000 szabvány szerinti, gáztechnikai normálállapotú, köbméterben mért száraz földgáz fűtőértéke.

4. § (1) A felhasználó által fizetendő mennyiségarányos díj összegét - a 9. §-ban foglaltak kivételével -

a) a szolgáltatott (átvett) földgáz köbméterben mért és gáztechnikai normálállapotra átszámított térfogatának,

b) a mérési időszakra a (4) bekezdés szerint meghatározott fűtőértéknek, valamint

c) az egységnyi hőmennyiségre vonatkozóan - a gázmérők névleges teljesítménye és a felhasználó típusa szerinti díjkategóriához tartozó - megállapított 1. melléklet szerinti gázdíjnak a szorzataként kell meghatározni.

4. § (4) Az elszámolás alapja a földgázszállító által a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatala vagy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal érvényes minősítésével rendelkező gázmérőn mért, naponkénti bontásban jegyzőkönyvben megadott, és ezen napi fűtőértékek alapján - az egyetemes szolgáltató által a mérési időszakra gázátadó állomásonként és településenként - alkalmazott átlagos fűtőérték, amit kéttizedes pontosságú MJ/m3 értékre kell kerekíteni.