Mindent a földgázról

GYIK - Fűtőérték

Összegyűjtöttük a földgázszolgáltatás területén – azon belül is az ellátásbiztonság, a karbantartás és a fűtőérték témakörökbe tartozó – visszatérő kérdéseket. Az alábbiakban a nekünk leggyakrabban feltett kérdéseket összegezzük, hogy gyors és praktikus segítséget nyújtsunk a mindennapok gázfelhasználásához, és amelyek között minden fogyasztónk megtalálhatja a kérdésére keresett választ.


A gázmérő számlálóján mit jelent a piros tartomány? Mi ennek az értelmezése?

A gázmérő számlálószerkezetén látható piros tartomány (utolsó három karakter) literben mutatja a gázfogyasztás mennyiségét. Az elszámolásnál csak a gázmérő által mért egész m3 mennyiséget (1 m3 = 1000 liter) kell figyelembe venni, és a vonatkozó törvények értelmében ez képzi az elszámolás alapját.

Ha sokallom a gázfogyasztást, hogyan tudom ellenőriztetni a gázmérőmet vagy a gázkészülékemet? Ez mennyibe kerül nekem?

A földgázellátásról szóló törvény és végrehajtási rendelete szerint a fogyasztásmérő berendezés mérésügyi felülvizsgálatát a fogyasztó, a fogyasztást ellátó földgázkereskedő és a földgázelosztó jogosult kezdeményezni. A felülvizsgálat idejére – eltérő megállapodás hiányában – a fogyasztásmérő berendezés tulajdonosa köteles a földgázfogyasztás előírás szerinti méréséről gondoskodni. Ha a fogyasztásmérő berendezés felülvizsgálata indokolatlan volt, akkor az ezzel kapcsolatos indokolt költséget a felülvizsgálatot kezdeményező köteles megtéríteni. Ha a fogyasztásmérő berendezés felülvizsgálata indokolt volt, az érintett felek kötelesek a 19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint elszámolni.

Hogyan lehet megkülönböztetni, hogy a hiba a fogyasztó vagy a szolgáltató rendszerében van-e? Azaz kinek kell kijavítania a hibát? Például az sem mindegy, hogy hol van a szivárgás.

A kérdésben eligazítást a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) és a törvény végrehajtására kiadott 19/2009. Kormányrendelet ad.

A GET 88. § (1) bekezdése szerint a csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés létesítése az ingatlantulajdonos kötelezettsége. Az elkészült csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés az ingatlantulajdonos tulajdonát képezi. A csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés üzemeltetése a fogyasztó kötelezettsége.

A GET szerinti csatlakozóvezeték: a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték.

A 19/2009. Kormányrendelet mellékletét képező Földgázelosztási szabályzat szerint az ingatlanon belüli gázömlés esetén a veszélyhelyzet megszüntetésére a földgázelosztó – a fogyasztó költségére – intézkedik, azonban a veszélyhelyzet okának végleges elhárítása – a földgázelosztó tulajdonát képező fogyasztásmérő berendezés és nyomásszabályozó kivételével – a fogyasztó kötelezettsége és költsége.

A hivatkozott előírások szerint a földgázelosztó tulajdonát képező fogyasztásmérő berendezésben és a nyomásszabályozóban keletkezett meghibásodásokat az OPUS TIGÁZ Zrt. díjmentesen javítja, a többi hiba elhárítására a fogyasztónak gázszerelőt kell hívnia.

Mi az a fűtőérték?

A földgáz használati értékét a belőle nyerhető energia (hő) határozza meg. Ez több más paraméter mellett a gáz fűtőértékétől függ.

A földgáz szénhidrogén gázok keveréke. A szénhidrogén gázok, ahogy a nevük is mutatja, szénből és hidrogénből állnak. Ha ilyen gázt elégetünk, akkor a szénből szén-dioxid, a hidrogénből pedig víz keletkezik, és az égés közben hő szabadul fel. Azért, hogy a földgázokat a használati érték, vagyis a belőlük nyerhető energia szempontjából össze tudjuk hasonlítani egymással, bevezettek egy minőségi jellemzőt a földgázra, ez pedig a fűtőérték.

A fűtőérték az 1 m3 földgáz elégésekor felszabaduló hőmennyiség, ha az égéskor keletkezett víz gáz halmazállapotban marad.

Hogy számolják a gáz fűtőértékét?

A földgázokat az égési jellemzőik alapján az MSZ 1648 szabvány gázcsoportokba sorolja. A csoportba sorolás a gázok Wobbe-száma alapján történik. A Wobbe-szám a fűtőérték és az égéshő mellett a földgáz harmadik égési jellemzője. Ezt a jellemzőt úgy számítjuk ki, hogy a gáz égéshőjét elosztjuk a gáz relatív sűrűségének négyzetgyökével.

A Wobbe-szám a gázkészülékre jellemző gázminőségi paraméter, leegyszerűsítve azt mutatja meg, hogy 1 m3 földgázból a gázkészülék mennyi hőt képes előállítani. Az MSZ 1648 a Wobbe-szám alapján 2H (ennek Wobbe-szám tartománya 45,66-54,76 MJ/m3) és 2S (ennek Wobbe-szám tartománya 36,29-41,58 MJ/m3) jelű gázcsoportot különböztet meg.

A 2H gázcsoport elégetésére beszabályozott gázkészülék a 2S gázcsoportba tartozó gázzal rosszul fog működni, a láng kormozni fog, vagy leszakad az égőfejről, legrosszabb esetben meg sem gyullad.

Ha a 2S gázcsoportra beállított gázkészülékben 2H csoportba tartozó gázt égetünk el, akkor hasonló hibás működést tapasztalhatunk.

A két gázcsoport gázai a szállító- és elosztóvezetékekben nem keveredhetnek egymással.

Magyarország területének legnagyobb részén a 2H gázcsoportba tartozó gázt kapják a fogyasztók. A 2S jelű gázt kisebb területeken, például Babócsa és Kardoskút környékén kapják a fogyasztók.

A 2H csoportba tartozó gáz fűtőértéke Magyarországon jellemzően 33-35 MJ/m3 között van. A 2S csoportba tartozó gáz fűtőértéke jellemzően 27-29 MJ/m3.

További tartalmak a témában

Tekintse meg interaktív térképünket!

Interaktív térképünk lehetővé teszi, hogy Ön megismerje a földgáz útját a háztartásokig