Mindent a földgázról

Magyar földgázszállító vezetékrendszer

Magyarországon az FGSZ Zrt. és az MGT Zrt. rendelkezik szállítási rendszerüzemeltetői engedéllyel. Előbbi cég a tulajdonosa és az üzemeltetője a közel 5800 km hosszúságú hazai nagynyomású földgázszállító vezetékrendszernek. Az FGSZ rendszere behálózza országunkat, hogy hazánk bármely pontján fekvő településre eljusson a vezetékes földgáz, ezzel biztosítva a gáz előnyeit, kényelmét.

A gázvezetékrendszer jellemző átmérője 100-1400 mm, üzemnyomása 40-75 bar, átlagéletkora közel 30 év.

Az FGSZ Zrt. földgázszállító vezetékrendszere

A maximális ellátásbiztonság és a gyors információáramlás érdekében 7030 kilométer hosszúságú, nagyrészt a gázvezetékek mellett futó saját távközlési rendszer is működik, amely biztosítja a szállítórendszer távfelügyeletét, vezérlését, valamint az engedélyes tevékenységhez köthető gázpiaci alkalmazásokat.

A hazai termelésből, az importból, illetve a föld alatti tárolókból származó földgáz átvételét, mennyiségi és minőségi mérését 20 hazai és 4 import betáplálási ponton biztosítja az FGSZ. Bátán, Beregdarócon, Hajdúszoboszlón, Mosonmagyaróváron, Nemesbikken és Városföldön egy-egy kompresszorállomás felel a nyomásfokozásért, a fogyasztók megfelelő mennyiségű és nyomású földgázzal való ellátásáért. A megfelelően szagosított földgáz közel 400 kiadási ponton keresztül jut el a csatlakozó rendszerüzemeltetőkhöz és a közvetlen nagyipari fogyasztókhoz úgy, hogy minden betáplálási és kiadási ponton mérik a földgáz mennyiségét és minőségét is.

Az FGSZ minden évben 10 éves fejlesztési tervet készít, amely tartalmazza mindazokat a fejlesztéseket, amelyek a hazai földgázrendszer ellátásbiztonsági és regionális piacépítési szempontú fejlesztéséhez szükséges beruházásokat foglalja magában. A regionális 10 éves fejlesztési tervet az ENTSOG készíti el, amelynek a 2014-23 időszakra vonatkozó dokumentuma az alábbi linken érhető el angol nyelven: https://fgsz.hu/hu-hu/Documents/docfiles/entsog_grip_cee_2014-2023_main_high.pdf

A hazai gázszállító vezetékek környező országok hasonló rendszereivel történő összekötése lehetővé teszi a közép-európai régió energiabiztonságának növelését, a földgázellátási útvonalak diverzifikálását.

Ezen törekvések legutóbbi eredménye a Magyar Gáz Tranzit Zrt. (MGT Zrt.) tulajdonában és üzemeltetésében lévő magyar-szlovák nagynyomású gázvezeték megépítése. Ez a vezeték az észak-déli gázfolyosó egyik jelentős eleme, amely összeköttetést biztosít majd a földgázvezeték-rendszerek között Horvátországtól Lengyelországig. A kiépítendő gázfolyosó révén további új gázforrások (tervezett lengyelországi LNG, illetve palagáz) is elérhetővé válnak majd. A magyar–szlovák összekötő vezeték pusztán a rendelkezésre állásával meghatározóan befolyásolhatja a fogyasztói gázpiaci környezetet ellátásbiztonsági és gázárverseny-ösztönző szempontból; a vezeték versenyképes gázforrást tud biztosítani Magyarországnak. A hazai gázigények ismeretében az ország gázellátásához szükséges mennyiség akkor is behozható a nyugat felőli szállítást lehetővé tévő Hungarian-Austrian Gaspipeline (HAG) vezetéken és a magyar–szlovák összekötőn együtt, ha kiesne az Ukrajna felőli importunk.

A mintegy 111 km hosszú, kétirányú szállítást lehetővé tevő, DN 800 mm átmérőjű és 75 bar nyomású csővezeték magyarországi szakasza 92 km hosszúságú, két magyarországi végpontja Vecsés és Balassagyarmat. A szlovákiai szakasza 19 km hosszú és a végpontja Felsőzellőnél van.

A beruházás teljes összege mintegy 150 millió euró volt.

Az új földgázvezeték tervezett kapacitása szlovák-magyar irányba 500 000 m³/h, azaz kb. 4 milliárd m³/év, magyar-szlovák irányba pedig 200 000 m³/h, amely közel 1,6 milliárd m³/év mennyiséget jelent. Az új szállítóvezetéket a MAGYAR GÁZ TRANZIT Zrt. üzemelteti.

 

(Források:

http://www.gaztranzit.hu/hu/bemutatkozas/Lapok/default.aspx

http://mno.hu/gazdasag/magyarszlovak-gazvezetek-kulcsszerepet-kap-a-belugyminiszterium-1260572)