Mindent a földgázról

Gázhálózat fejlesztése és csatlakozás

Ahol nincs még bevezetve vagy kiépítve a vezetékes földgáz, ott bejelentésre, kérésre elindul a gázhálózat fejlesztése és az igénylő csatlakoztatása a gázt biztosító hálózatra. A csatlakozás első lépését az igénylőnek kell megtenni egy gázigény bejelentő lap benyújtásával.

A vezetékes földgázt biztosító hálózathoz való csatlakozás azt jelenti, hogy a gázigénylő egy műszaki beruházással megvalósítható hálózatfejlesztést, -bővítést igényel. Ez a beruházás lehet kisebb, amikor az utcai csonk már megvan, csak a házba vagy lakásba kell bevezetni a gázt, vagy ehhez képest nagyobb, amikor nem az utcán lévő csonkhoz kell csatlakozni, hanem messzebbről indul a hálózat fejlesztése, bővítése.

A gázhálózat fejlesztésének és a hozzá való csatlakozásnak költsége is van, amit a csatlakozási díjjal kell megfizetni. A csatlakozás költségét törvény szabályozza annak függvényében, hogy a bekapcsolással elvégezhető-e a csatlakozás, vagy ennél nagyobb beruházást kell végrehajtani.

A rendelet megismerhető itt: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=171848.270446