Mindent a földgázról

GYIK - Karbantartás

Összegyűjtöttük a földgázszolgáltatás területén – azon belül is az ellátásbiztonság, a karbantartás és a fűtőérték témakörökbe tartozó – visszatérő kérdéseket. Az alábbiakban a nekünk leggyakrabban feltett kérdéseket összegezzük, hogy gyors és praktikus segítséget nyújtsunk a mindennapok gázfelhasználásához, és amelyek között mindenki megtalálhatja a kérdésére keresett választ.


A házi nyomásszabályozók karbantartása kinek a kötelessége, és ez mire terjed ki? Mi az elégséges védelem?

A házi nyomásszabályozó készülékek az OPUS TIGÁZ Zrt. tulajdonát képezik. Ezért üzemképességük fenntartása és az üzemelés során a készüléken bekövetkező minden meghibásodás elhárítása az OPUS TIGÁZ Zrt. kötelessége.

A fogyasztó kötelezettsége:

 • a nyomásszabályozó készülék beépítési helyének kialakítása,
 • a külső szabad téren elhelyezett nyomásszabályozó készüléket időjárási hatásoktól védő szekrény elhelyezése,
 • a védőszekrény állagának fenntartása, karbantartása.

A beépítési hely kialakítása és a védőszekrény akkor lesz az előírások szerinti módon átvehető, ha a OPUS TIGÁZ Zrt. a telekhatáron belüli gázellátó rendszer használatbavételi engedélyét a fogyasztó részére megadja.

A szakszerűen beépíthető védőszekrényekről információ található a https://www.opustigaz.hu/partnerek/technologiai-munkautasitasok webhelyen.

A nyomásszabályozó készülék elégséges védelemmel rendelkezik, ha:

 • a házi nyomásszabályozó készüléken levő védőszekrény a használatbavételi engedély kiadását követően nem változik,
 • vagy ha a fogyasztó a meglévő védőszekrényt (pl. elhasználódás miatt) az OPUS TIGÁZ Zrt. által engedélyezett védőszekrényre cseréli,
 • a védőszekrényt karbantartja (a védőszekrény sérüléseit javítja, átrozsdásodását megakadályozza),
 • a védőszekrény ajtaját pedig bezárt állapotban tartja.

Társasházban az alagsorban futó gázvezeték karbantartása miért a fogyasztók feladata? Miért nem tudunk erről? Honnan tájékozódhat a fogyasztó, hogy mi az ő és mi a szolgáltató kötelezettsége?

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szerint az ingatlan csatlakozóvezetéke a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezetékszakaszok összessége. E méretlen vezeték általában a többlakásos lakóépület közös használatú helyiségeiben (pince, folyosó stb.) lett elhelyezve. Társasházi lakóépületek esetében a közös használatú csatlakozó gázvezeték a társasházi fogyasztói közösség tulajdona, így az üzemeltetés és a karbantartások elvégzése is a fogyasztói közösség felelőssége és kötelessége. A jogokat és kötelezettségeket megtalálja a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben, a törvény végrehajtására kiadott 19/2009. Kormányrendeletben és az OPUS TIGÁZ Zrt. Üzletszabályzatában.

Bármilyen színre festhetem a gázcsövet?

A fogyasztói vezeték korrózióvédelméről az üzembe helyezést követően folyamatosan gondoskodni kell. A gázcső színe lakossági fogyasztók esetében nincs meghatározva, azt tetszése szerinti színűre festheti. A korrózió elkerülése érdekében a csövet tartó bilincsek és a gázcső érintkező felületén is el kell végezni a cső festését.

Lefesthetem a gázmérőt?

A gázmérő a földgázelosztó tulajdona, így azt lefesteni tilos. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény értelmében a gázmérő állagmegóvása és védelme a fogyasztó kötelezettsége.

A lakáson belül is lehetőség van a gázmérőt védőszekrényben elhelyezni, ekkor az alábbiakat kell betartani: a gázmérő-szekrény mechanikai hatás elleni védelmet biztosító, nem éghető anyagból készülhet.

Üzemzavar esetén miért csak lezárják a gázt és miért nem javítják meg a gázkészüléket?

Ingatlanon belüli üzemzavar esetén az elosztói engedélyes (OPUS TIGÁZ Zrt.) jogosult a gázberendezést a fogyasztásból kiiktatni, ha a meghibásodás az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti. Az OPUS TIGÁZ Zrt. gázkészülék-javító tevékenységet nem végez, ezért a készülék megjavítását a fogyasztónak kell elvégeztetni.

Vonatkozó jogszabályok:

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 88. §-ában meghatározottak alapján gázkészülék-javítási munkák elvégzésére az a gázszerelő jogosult, akit a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági nyilvántartásába felvett, ezért meghibásodott gázkészülékeit csak szakemberrel javíttassa! Az engedéllyel rendelkező gázszerelők jegyzéke a hivatal honlapján, a http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok címen érhető el.

Az ide kapcsolódó feladatokat, kötelezettségeket a GET végrehajtására kiadott 19/2009. Kormányrendelet mellékletét képező Földgázelosztási szabályzat tartalmazza.

A karbantartáshoz kapcsolódó további jogszabályokat itt találja.

Mit kell tenni a gázszünet előtt? Mit kell tenni a gázszünet végén?

A fogyasztóknak a gázszünet ideje alatt a fogyasztói gázfőcsapot zárt állapotban kell tartania a biztonságos gázvisszaadás és az esetleges károk elkerülése érdekében.

Emiatt a meghirdetett gázszünet kezdete előtt a gázmérő előtti főcsapot helyezze zárt állapotba. A meghirdetett gázszünet vége után a gázmérő előtti főcsapot kinyithatja. Amennyiben a készülékeit nem tudja beüzemelni, vagy bármilyen problémát tapasztal, akkor hívja a földgázelosztó éjjel-nappal ingyen hívható diszpécserszolgálatának 80/300-300 telefonszámán kollégáinkat, akik tájékoztatást adnak az esetleges problémákról, vagy segítenek a probléma megoldásában. Gázszünet idején megerősített létszámmal állunk ügyfeleink rendelkezésére az érintett területeken.

Mit tehetek, ha szivárog a gáz a gázkészülékemnél?

Az ingatlanon belüli gázszivárgás, gázömlés esetén a fogyasztó köteles a veszély elhárítása érdekében a tőle elvárható intézkedéseket megtenni és a rendellenességet jelenteni a földgázelosztónak!

A legfontosabb lépések:

 • a készülék előtti elzáró csapot és a gázmérő főcsapját zárja el,
 • a helyiséget alaposan szellőztesse ki, a kereszthuzat a leghatékonyabb,
 • nem szabad gyufát gyújtani, nyílt lángot használni,
 • az elektromos készülékek (televízió, mosógép) üzemállapotán ne változtasson, hiszen az elektromos készülékek be-, ill. kikapcsolásakor is keletkezhet elektromos szikra, ami gázrobbanást okozhat.
 • Az OPUS TIGÁZ Zrt. szolgáltatási területére vonatkozóan, ha a lakásában vagy a lépcsőházban gázszagot érez, akkor az éjjel-nappal ingyen hívható 80/300-300 telefonszámon a diszpécserszolgálatunkat kell haladéktalanul értesítenie, akik fogadják a hívását és intézkednek a bejelentés kivizsgálásáról, valamint a veszélyhelyzet elhárításáról.
 • A gázkészüléknél gázszivárgást előidéző hiba feltárása és megszüntetése szakember dolga, ezért kérjük, mielőbb hívjon gázszerelő szakembert!

Vonatkozó törvény:

A GET végrehajtására kiadott 19/2009. Kormányrendelet mellékletét képező Gázelosztási szabályzat szerint a fogyasztó köteles minden, az általa észlelt, a szolgáltatással kapcsolatos rendellenességet a földgázelosztónak haladéktalanul bejelenteni.

A nyomásszabályozót el kell látni védelemmel?

Minden olyan helyen, ahol a házi nyomásszabályozó készülék káros külső hatásoknak lehet kitéve (pl. szabadtéren az időjárási hatásoknak) a készülék kizárólag védőszekrényben helyezhető el és üzemeltethető. A telekhatáron belüli rendszer kialakítása során a nyomásszabályozó készülék beépítési helyét, és a beépítési helyhez kapcsolódva a védőszekrényt is a fogyasztónak kell megépíttetnie, és karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről gondoskodnia. Annak érdekében, hogy a nyomásszabályozó készülék a megfelelő védelmet nyújtó védőszekrénybe kerüljön beépítésre, a tervezők által betervezhető és a kivitelezők által beépíthető védőszekrények ismertetője az OPUS TIGÁZ Zrt. honlapján a https://www.opustigaz.hu/partnerek/tervezok/gyartoi-nyilatkozatok webhelyen mindenki által nyilvánosan elérhető. Védőszekrény csere esetében is az OPUS TIGÁZ Zrt. által engedélyezett védőszekrények közül választva lehet a cserét végrehajtani.

Mennyi időközönként cserélik le a nyomásszabályozót?

A házi nyomásszabályozó készüléket – a meghibásodási hiba kivételével – a gyártó által meghatározott készülék élettartamának lejártakor cseréli az OPUS TIGÁZ Zrt. A gyártó által meghatározott készülék élettartama az az időszak, amely alatt a gyártó a nyomásszabályozó megfelelő működésére felelősséget vállal. A házi nyomásszabályozó készülékeknél – hasonlóan, mint bármely más műszaki eszköznél – a gyártók a technikai korszerűsítés érdekében folyamatos gyártmányfejlesztést végeznek. Ebből eredően a felhasználási (fogyasztási) helyeken különböző életkorú és ennek megfelelően különböző korszerűségi szintű nyomásszabályozók működnek. A nyomásszabályozók élettartamának fő meghatározója a korszerűségi szint. Az OPUS TIGÁZ Zrt. által jelenleg üzemeltetett házi nyomásszabályozó készülékek élettartama az üzembe helyezéstől számítva 15-25 év közötti.

A nyomásszabályozó kapcsolóját kitámaszthatom?

A házi nyomásszabályozó készülékeken – gyártmánytól, típustól függően – egy vagy két kapcsológomb található. Ezek a házi nyomásszabályozó készülék olyan szerkezeti elemeihez kapcsolódnak, amelyek veszély esetén működésbe lépő védőrendszerek. Megakadályozzák, hogy a nyomásszabályozó készülék berendezései károsodjanak, és baleset-, vagy robbanásveszélyes helyzetet alakítsanak ki. A kapcsológombok bármilyen manipulálása (pl. a kitámasztása is) robbanásveszélyes helyzet kialakulásához vezethet, ami az élet- és vagyonbiztonság fokozott veszélyeztetését okozza, ezért a kapcsológombok mindennemű manipulálása, tehát kitámasztása is tilos!

Miért kell a gázmérőt a kerítéshez tenni?

Az OPUS TIGÁZ Zrt. működési területén biztonsági okokból – élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésének csökkentése érdekében – a gázmérőket megfelelő mechanikai védelem biztosítása mellett elsősorban szabadban kell elhelyezni. A telekhatáron vagy annak közelében történő elhelyezést a gázmérők leolvasása és ellenőrzésének biztosítása is indokolja.

Hogyan lehet megkülönböztetni, hogy a hiba a fogyasztó, vagy a szolgáltató rendszerében van-e? Azaz kinek kell kijavítania a hibát? Például az sem mindegy, hogy hol van a szivárgás.

A kérdésben eligazítást a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) és a törvény végrehajtására kiadott 19/2009. Kormányrendelet ad.

A GET 88. § (1) bekezdése szerint a csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés létesítése az ingatlantulajdonos kötelezettsége. Az elkészült csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés az ingatlantulajdonos tulajdonát képezi. A csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés üzemeltetése a fogyasztó kötelezettsége.

A GET szerinti csatlakozóvezeték: a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték.

A 19/2009. Kormányrendelet mellékletét képező Földgázelosztási szabályzat szerint az ingatlanon belüli gázömlés esetén a veszélyhelyzet megszüntetésére a földgázelosztó – a fogyasztó költségére – intézkedik, azonban a veszélyhelyzet okának végleges elhárítása – a földgázelosztó tulajdonát képező fogyasztásmérő berendezés és nyomásszabályozó kivételével – a fogyasztó kötelezettsége és költsége.

A hivatkozott előírások szerint a földgázelosztó tulajdonát képező fogyasztásmérő berendezésben és a nyomásszabályozóban keletkezett meghibásodásokat az OPUS TIGÁZ Zrt. díjmentesen javítja, a többi hiba elhárítására a fogyasztónak gázszerelőt kell hívnia.

Mik azok a javítási feladatok, amiket az OPUS TIGÁZ Zrt. végez a fogyasztónak díjmentesen, és mik azok, amikor szerelőt kell hívni és fizetni kell érte?

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján az OPUS TIGÁZ Zrt. a földgázelosztó tulajdonát képező fogyasztásmérő berendezésben és a nyomásszabályozóban keletkezett meghibásodásokat javítja díjmentesen, a többi hiba elhárítására a fogyasztónak gázszerelőt kell hívnia.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 88.§-ában meghatározottak alapján gázszerelési és gázkészülék-javítási munkák elvégzésére az a gázszerelő jogosult, akit a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági nyilvántartásába felvett, ezért a javítási és karbantartási munkákat csak szakemberrel javíttassa! Az engedéllyel rendelkező gázszerelők jegyzéke a hivatal honlapján, a http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok címen érhető el.

Ha sokallom a gázfogyasztást, hogyan tudom ellenőriztetni a gázmérőmet vagy a gázkészülékemet? Ez mennyibe kerül nekem?

A földgázellátásról szóló törvény és végrehajtási rendelete szerint a fogyasztásmérő berendezés mérésügyi felülvizsgálatát a rendszerhasználó, a fogyasztó, a fogyasztót ellátó földgázkereskedő és a földgázelosztó jogosult kezdeményezni. A GET 101. §-a szerinti mérésügyi felülvizsgálatot a felhasználó a földgázelosztónál kezdeményezheti. Általában az ügyfélszolgálati irodákban célszerű a bejelentést megtenni, de lehetséges telefonon vagy írásban postai úton is. A felülvizsgálat idejére – eltérő megállapodás hiányában – a fogyasztásmérő berendezés tulajdonosa (az esetek döntő többségében az elosztói engedélyes) köteles a földgázfogyasztás előírás szerinti méréséről gondoskodni.

Ha a felhasználó a fogyasztásmérő berendezés hibáját észleli, azt haladéktalanul be kell jelenteni a földgázelosztónak. A földgázelosztó 15 napon belül köteles ellenőrizni a bejelentést. A kifogásolt fogyasztásmérő működését kizárólag hitelesített ellenőrző berendezéssel lehet felülvizsgálni. A földgázelosztó köteles a fogyasztásmérőt kicserélni, ha a berendezés túllépi a jogszabályi hibahatárt vagy hibás.

A leszerelt fogyasztásmérő állásáról és állapotáról a leszerelés előtt fényképet kell készíteni. Ennek hiányában a berendezést változatlan állapotban kell megőrizni a leszerelést követő első elszámoló számlát követő 60. napig. Az elszámoló számlára vonatkozó felhasználói panasz esetén a megőrzési határidő a panasz rendezéséig, jogvita esetén pedig annak a jogerős lezárásáig tart. Reklamáció vagy jogvita esetén, továbbá annak lezárásáról a felhasználót ellátó kereskedőnek tájékoztatnia kell a földgázelosztót.

A felhasználó jogosult saját költségén – a földgázelosztóval egyeztetett módon – ellenőrző mérőeszközt alkalmazni. Eltérő mérési eredmény esetén a fogyasztás elszámolásánál a mérésügyi felülvizsgálat befejezéséig a földgázelosztó tulajdonában lévő mérő mérési adatai szolgálnak az elszámolás alapjául.

Ha a fogyasztásmérő berendezés felülvizsgálata indokolatlan volt, akkor az ezzel kapcsolatos költséget a felülvizsgálatot kezdeményező köteles megtéríteni. Ha a fogyasztásmérő berendezés felülvizsgálata indokolt volt, az érintett felek kötelesek a 19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint elszámolni.

Az új mérőt miért nem kontrollálják, mérik?

A földgáz mérésére a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és a végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Kormányrendelet szerint csak érvényes hitelesítéssel rendelkező gázmérő forgalmazható, melyet az országos Mérésügyi hatóság hitelesít, így a gázmérő felszerelése előtti helyszíni kontrollmérésre nincs szükség, hiszen azt akkreditált laboratóriumban már elvégezték.

A szolgáltató a hőfokkompos mérőkkel miért és hogyan korrigálja a mért m3 adatokat?

A 2008. évi XL. a földgázellátásról szóló törvény végrehajtási rendeletének (19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet ) 3. sz rendelet által előírt módon megalkotott Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat 13.1. (b) pontja: „A földgáz energiatartalmát napi elszámolási időszakra a napi normál állapotú térfogat és a 6.8.1.2. fejezet szerinti napi átlag fűtőérték szorzataként, a kerekítési szabályoknak megfelelően egész számra kerekítve kell meghatározni.” Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat 2. pont ALAPFOGALMAK-DEFINÍCIÓK – 30. Gáztechnikai normál köbméter: az a gázmennyiség, amely 288,15 K hőmérsékleten és 101 325 Pa nyomáson 1 köbméter (m3) térfogatot foglal el. A hőfok-kompenzációs mérőeszközök esetében külön számítással történő hőfok-kompenzáció nem történik, azt a mérő belsejében kialakított, gyártmánytól függő, vonatkozó szabványoknak megfelelő hőfok-kompenzátor végzi. A számlálón leolvasott mennyiség már hőfokkal kompenzált mennyiség. A mérési korrekcióról teljes körű tájékoztatást kap a https://www.opustigaz.hu honlapon található Földgázelosztási Üzletszabályzat 5. számú mellékletéből.

Szolgáltatóváltásnál miért az OPUS TIGÁZ Zrt. intézi tovább a mérő ellenőrzést?

A vonatkozó jogszabályok értelmében a tevékenységek szétválasztását követően az elosztói tevékenységet és a kereskedelmi tevékenységet külön jogi személyek végzik. Amíg a kereskedelmi tevékenység nem kötött elosztórendszerhez (a versenypiac kialakítását elősegítendő), addig az elosztói tevékenység csővezeték infrastruktúrához kötött. A felhasználó kereskedőt szabadon válthat, de mindaddig, amíg az OPUS TIGÁZ Zrt. által tulajdonolt és üzemeltetett elosztórendszerről vételez gázt, addig az OPUS TIGÁZ Zrt. végzi a gázmérő ellenőrzését.

A gázóra számlálója egy óra alatt pl. 600 m3-rel többet mutat, hogyan lehetséges ez?

Amennyiben lakossági felhasználó, úgy két ok lehetséges:

 • helytelen számláló leolvasás (tizedesjegyek nem megfelelő leolvasása)
 • gázmérő hiba

Lehetőség van a gázmérő pontossági vizsgálatát kérni az elosztói engedélyestől, de amennyiben a pontossági vizsgálaton a mérő megfelel, úgy a felhasználót terheli a vizsgálat díja. Amennyiben a mérési hiba megállapítást nyer, úgy ez a költség az elosztói engedélyest terheli.

El van zárva minden, nincs gázszag, mégis megy a mérő. Hogyan lehetséges ez?

A mérőeszköz működési sajátosságából fakadóan, ha nincs gázáramlás (fogyasztás), akkor a mérő „magától” nem tud plusz mennyiséget mérni. Feltehetően a mérőeszköz után tömítetlenség van, így javasolt azonnali átvizsgálást kérni a fogyasztói rendszerre egy arra jogosult gázszerelőtől.

Kérhetek a kiadandó albérletembe előre fizetős gázmérőt? Ennek mi a menete?

Előre fizető mérőeszközt a GET 65. § és a Vhr. 56. § (1) alapján a szociálisan rászoruló fogyasztónak van módunkban felszerelni. Erről bővebb tájékoztatást a https://www.opustigaz.hu honlapon található földgázelosztási üzletszabályzat 12. pontjában kaphat.

Kivel lehet a mérő utáni készülékek (berendezések) ellenőrzését elvégeztetni?

Jelenleg a hatályos jogszabály ezen tevékenység végzését kifejezetten csak az erre feljogosított, műszaki biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő részére teszi lehetővé. A jogszabály megtekinthető itt: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=152608.270361

A jogszabály szerint 2016. január 1-től ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, akkor a földgázelosztói engedélyes köteles elvégezni a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot a gázmérő hitelesítési cseréjével egyidejűleg, ha a felülvizsgálatot a felhasználó az elosztói engedélyes előzetes kiértesítését követő határidőn belül megrendeli.

A háztartási gázkészülékeket miért nem a szolgáltató tartja karban?

A gázkészülék üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa köteles a GET 89. § (6). előírásai szerint. Ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről.

Gázfelhasználói (másként „fogyasztói” vagy „belső”) rendszerek építését, szerelését, javítását csak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál nyilvántartásba vett gázszerelő végezheti. A jogszabály megtekinthető itt: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=152608.270361

A gázszerelőkkel kapcsolatos dokumentumok megtalálhatók itt: http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa köteles.

Hogyan használhatom gázkészülékemet energiatakarékosan?

A gázkészüléket ajánlatos évente, a fűtési szezon kezdete előtt szakemberrel átnézetni, szükség szerint az égőket kitakarítani, a lángot ideális égésűre beszabályozni. Fűtőkészülékeknél a tartani kívánt szobahőmérséklet beállításakor tartsuk szem előtt, hogy minden 1 Celsius-fok hőmérséklet-növelés 3-5 százalékkal növeli az óránkénti gázfogyasztást. A gázkazánt célszerű időjáráskövető szabályozással ellátni, mert így elkerülhetjük a túlfűtést. Főzéskor, ha nagyobb mennyiségű vizet kell melegíteni, vagy felforralni, ne a hideg csapvízzel indítsuk a fűtést, hanem tároljunk elegendő ivóvizet és a szobahőmérsékletű vízzel kezdjük meg a főzést.

Azzal is energiát takaríthat meg, ha a gázégő méretéhez illeszkedő méretű fazekat és ahhoz tartozó méretű fedőt választ. Így biztosíthatja a legoptimálisabb hőátadást.

Ha az edény túl kicsi, értelmetlenül vész el a hő és az energia, ha viszont túl nagy, akkor tovább tart az étel elkészítése.

Ha a téli 5 fokos csapvíz helyett például 20 fokos szobahőmérsékletű vizet használunk és 90 fokig (zubogásig) melegítjük a vizet, akkor 85 fok helyett csak 70 fokot kell emelnünk a víz hőmérsékletén. Ekkor csak 70/85 = 82,3%-nyi gázt használunk fel a hideg csapvizes esethez képest.

Miért kell nyomáspróba?

A csatlakozó- és a fogyasztói vezeték minőségének, anyagának és szerelésének megfelelőségét készre szerelt üzemszerű állapotban szilárdsági- és tömörségi nyomáspróbával ellenőrizni kell. A nyomáspróbával lehet meggyőződni arról, hogy a gázvezeték tömörsége megfelelő, vagyis nem szivárog sehol sem. Ez egy nélkülözhetetlen lépés a gázszerelési folyamatban, a gázfelhasználó és a környezete biztonsága érdekében. A nyomáspróbázásról többet is megtudhat az alábbi dokumentum 5.3.1. fejezetéből: https://www.opustigaz.hu/partnerek/technologiai-munkautasitasok/tt-3000

Miért kell évente ellenőriztetni a készülékeimet?

A földgázellátásról szóló törvény szerint a csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartása az ingatlan tulajdonosának, használójának a kötelessége; köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről.

A gázkészülékek évenkénti ellenőrzése nem kötelező, csupán ajánlott. A készülékgyártók viszont előírhatják, hogy a garanciális időszak alatt évente egyszer, általában fűtési időszak előtt a gyártó képviselőjével a készüléket ellenőriztetni kell. Ettől függetlenül célszerű készülékeinket a fűtési szezon kezdete előtt szakemberrel átnézetni, szükség szerint az égőket kitakarítani, a lángot ideális égésűre beszabályozni. Ekkor kell ellenőriztetni a készülék biztonsági berendezéseit és a működéshez szükséges tartozékokat (pl. tágulási tartályt, fűtési rendszerben levő folyadék nyomását, égéstermék-elvezető rendszert, termosztátot stb.). Át kell vizsgálni a szellőzőnyílások akadálymentes átjárhatóságát, az ablak szellőzőkön és a légbeeresztőkön a rovarhálót ki kell tisztítani.

Elromlott a gázkészülékem, hova fordulhatok?

Gázfelhasználói (másként „fogyasztói” vagy „belső”) rendszerek építését, szerelését, javítását csak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál nyilvántartásba vett gázszerelő végezheti. A gázkészülékhez adott kezelési utasításban, vagy garancialevélben fel vannak tüntetve az adott készüléktípus javításával garanciális időben, vagy az után foglalkozó cégek és gázszerelők elérhetőségei. De tájékozódhatunk az interneten is, ha beírjuk a keresőbe a gázkészülékünk pontos típusát, akkor némi keresgélés után biztosan találunk javítással foglalkozó vállalkozást, vagy gázszerelőt. Használhatjuk a gyártó cég nevét is keresésre, majdnem minden gyártó honlapján található „Szervizpartnerek” rész, ahol segítséget kaphatunk.

A gázszerelőkkel kapcsolatos dokumentumok megtalálhatók itt: http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok /nyilvantartasok

A légbeeresztőknek milyen szerepe van a gázfogyasztó készülékek légellátásában?

Légbeeresztőt kell beépíteni a gázzal ellátott lakás azon helyiségeibe, ahol a természetes légbeeresztéssel nem rendelkező, fokozott légzárású ablak/ajtó található, és e helyiségben nyílt égésterű (akár kémény nélküli, akár kéménybe kötött) gázkészülék van beszerelve. Csukott nyílászárók mellett a megfelelően méretezett légbeeresztő biztosítja a helyiségben az égés által elhasznált levegő utánpótlását. A légbeeresztő méretezését tervezőnek kell elvégezni és a beépítési helyet is ő határozza meg. A légbeeresztő működését tilos befolyásolni, vagy eltakarni, mert életveszélyes helyzet alakulhat ki, ha a gázkészülék működéséhez szükséges levegőmennyiség nem tud bejutni a helyiségbe. A légbeeresztő tisztításáról, karbantartásáról a gyártói előírásoknak megfelelően rendszeresen gondoskodni kell.

Milyen veszélyei vannak a páraelszívó és a kandalló, cserépkályha együttes üzemének?

A kandalló és a cserépkályha egyaránt kéménybe kötött, de nyílt égésterű – feltételezzük – gázkészülék. Ez azt jelenti, hogy az égéshez szükséges levegőt a helyiség légteréből veszik. A füstgáz a kéményeken át a kéményhuzat révén távozik el. Ha bekapcsoljuk a páraelszívót, akkor a levegő kiáramlása a helyiségből – a kéményekénél sokkal nagyobb intenzitással – itt is megindul. Ennek hatására a helyiségben csökkenni kezd a légnyomás. Ebből az következik, hogy a két kéménynél csökken a huzat intenzitása, ami addig fokozódhat, hogy leáll az égéstermék kiáramlása, sőt negatív huzat (visszaáramlás) alakul ki. Ez viszont azt jelenti, hogy a kémény mintegy eltorlaszolja a füstgáz útját kifelé és így az a helyiségbe jut. Ez pedig a helyiség oxigéntartalmának rohamos csökkenéséhez, illetve elfogyásához vezet. A lakás megtelik szén-dioxiddal, ami az egyik égéstermék, illetve egyre gyorsabban szén-monoxiddal, ami viszont a még folytatódó, de már tökéletlen (magyarán: oxigénhiányos) égés terméke. A szén-dioxid fulladást okoz, nem mérgez. A szén-monoxidba nem lehet belefulladni, mert előbb megmérgezi a szervezetet, mintsem a fulladás bekövetkezhetne. Ezért van az, hogy az ilyen baleseteknél mindig szénmonoxid-mérgezés a rosszullét vagy halál oka, és gyakorlatilag sohasem a fulladás.

A fentiek miatt légbeeresztőt kell beépíteni a gázzal ellátott lakás azon helyiségeibe, ahol a természetes légbeeresztéssel nem rendelkező, fokozott légzárású ablak/ajtó található, és e helyiségben nyílt égésterű gázkészülék van beszerelve. Csukott nyílászárók mellett a légbeeresztő biztosítja a helyiségben az égés által elhasznált levegő utánpótlását.

De a legnagyobb kapacitású légbeeresztő sem győzi beengedni a páraelszívó által elvont, pótlandó levegőmennyiséget, ezért életveszélyes a fenti készülékek üzemeltetése esetén beindítani a páraelszívót.

A fent leírtak – természetesen – nem csak földgáztüzelésű, hanem például fa- vagy brikett-tüzelésű készülékekre is ugyanígy igazak.

Modernebb, takarékosabb kazánt szeretnék beépíteni. Mi a teendőm?

Kazáncsere előtt célszerű épületgépész szakemberrel a fűtési rendszer felülvizsgálatát elvégeztetni. Csak a gázkazán cseréje nem feltétlenül jelent energiamegtakarítást. Az új kazánhoz hozzá kell illeszteni a fűtési rendszert, továbbá az égéstermék-elvezetést is. A felülvizsgálat alapján a szakember tanácsát figyelembe véve kell az új készüléket kiválasztani.

Ezt követően érdeklődjön egy gázipari szakembernél (tervezőnél), hogy el tudja dönteni: kiviteli terv készítésére és előzetes jóváhagyásra kötelezett-e a tervezett átalakítás vagy nem. A tervezői névjegyzék megtalálható itt: http://mmk.hu/kereses/tagok

Vannak gázszerelésre és tervezésre szakosodott vállalkozások, amelyek alkalmaznak a fenti hatósági jogosítványokkal, bizonyítványokkal rendelkező tervezőket, szerelőket és energetikai tanácsadással is tudnak szolgálni. E vállalkozásokhoz a világhálón lehet legkönnyebben eljutni, külön nyilvántartásuk nincs.

A továbbiakban járjon el a tervező útmutatása szerint.

Mit tehetek a szénmonoxid-mérgezés elkerülése érdekében?

Nyílt égésterű gázkészülék használata során (pl. kéménybe kötött vízmelegítő, gázkazán, kandalló) sohase kapcsolja be a páraelszívót, továbbá ne takarja el a légbeeresztő nyílásokat. Kerülje a meleg víz kádban ülve történő vételezését, ha a vízmelegítő a fürdőszobában van. Sose zárja magára a fürdőszoba ajtaját, ha bekapcsolja a vízmelegítőt. Szerezzen be szénmonoxid-érzékelő és -riasztó készüléket. Ha a helyiségben hirtelen bepárásodik az ablak vagy a tükör, vagy ha vízmelegítéskor vagy működő fűtésnél hirtelen megfájdul a feje, zárja el a gázt, azonnal nyisson ablakot, ajtót és menjen ki a szabadba.

A kötelező öt-tízévenkénti vizsgálatot a szolgáltató megcsinálja?

A „19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról” című rendelet szabályozza a műszaki-biztonsági felülvizsgálattal kapcsolatos tennivalókat. A jogszabály szerint 2016. január 1-től, ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, akkor a földgázelosztói engedélyes köteles elvégezni a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot a gázmérő hitelesítési cseréjével egyidejűleg, ha a felülvizsgálatot a felhasználó az elosztói engedélyes előzetes kiértesítését követő határidőn belül megrendeli.

A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet (30/2009. (XI. 26.) NFGM r.) szerinti, műszaki-biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő végezheti. A jogosult szerelők névsorát a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál vezetett nyilvántartás tartalmazza. A gázszerelőkkel kapcsolatos dokumentumok megtalálhatók itt: http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Kinek kell szólni, ha szivárgást észlelek a fogyasztói rendszeren?

Pl. az OPUS TIGÁZ Zrt. szolgáltatási területére vonatkozóan, ha az utcán, az ingatlanán, a lakásában vagy a lépcsőházban gázszagot érez, akkor az éjjel-nappal ingyen hívható 80/300-300 telefonszámon a diszpécserszolgálatot kell haladéktalanul értesítenie, akik fogadják a hívását és intézkednek a bejelentés kivizsgálásáról, valamint a hiba elhárításáról.

Rossz helyen van a gázmérő, át szeretném helyeztetni egy másik falra, mi a teendőm?

Ha a mérőt 50-100 cm távolságba szeretné áthelyeztetni, akkor első lépésként keressen egy arcképes gázszerelői igazolvánnyal rendelkező gázszerelő kisiparost. A vállalkozó fel fogja venni a kapcsolatot az elosztói engedélyes illetékes műszaki ellenőrével, akivel megbeszéli a mérő áthelyezésének ütemét. A mérő leszerelését a felhasználónak (önnek) kell kezdeményeznie a szolgáltató ügyfélszolgálatán. A mérő leszerelése után a kivitelező kialakítja az új mérőhelyet, és a szerelést műszakilag átadja a műszaki ellenőrnek, aki a helyszínen ellenőrzi annak helyességét, a vezeték tömörségét. A műszaki ellenőrzés után kell kérni a mérő visszaszerelését a rendszerüzemeltetőtől (pl. OPUS TIGÁZ Zrt.). A mérő leszerelését, felszerelését megrendelés alapján a szolgáltató díj ellenében végzi el.

Ez a folyamat akkor változik, ha a gázfogyasztás-mérőt a fogyasztó teljesen más helyre szeretné átszereltetni. Ebben az esetben először egy jogosultsággal rendelkező tervezőt kell keresni, aki a mérő áthelyezését megtervezi. A tervező kitölti a gázigény bejelentő lapot, ami alapján egy nulla forintos csatlakozási szerződést köt a fogyasztó a szolgáltatóval. Ez után adja be a tervező az elkészült gáztervet jóváhagyásra. Jóváhagyott, engedélyezett terv birtokában kezdődik el a fentebb leírt folyamat.

A gázkészülékek időszakos karbantartásának mekkora a jelentősége, az elmaradásának vannak veszélyei? Ezek típusonként változhatnak?

A gázkészülékek évenkénti ellenőrzése nem kötelező, csupán ajánlott. Elmaradása előbb csak hatásfokromlással jár, azaz a mérő pörög, de a konvektor vagy a gázkazán nem fűt rendesen, mert részben elégetlenül távozik belőle a gáz. A tűzhelyen pedig észrevehetően megsárgul a láng, később forr fel a víz. Célszerű ezért készülékeinket a fűtési szezon kezdete előtt szakemberrel átnézetni, szükség szerint az égőket kitakarítani, a lángot ideális égésűre beszabályozni.

A karbantartás éveken keresztül történő elhanyagolása pedig a készülék elromlásához, esetenként tönkremeneteléhez is vezethet.

Szeretném elvégeztetni az ötéves műszaki-biztonsági felülvizsgálatot. Ki jogosult ennek az elvégzésére?

A gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálati rendjének részletes szabályozásával a 19/2012. (VII. 20.) NGM-rendelet és a 29/2014. (IV. 3.) BM-rendelet foglalkozik.

Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az ingatlantulajdonos a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatát 2016. január 1-től időszakos gázmérőhitelesítéssel összefüggő gázmérőcserével egyidejűleg köteles elvégeztetni a területileg illetékes elosztói engedélyessel.

Ez a gyakorlatban úgy működik, hogy az OPUS TIGÁZ Zrt. a felhasználót a hitelesítési mérőcsere előtt 30 nappal írásban értesíti a mérőcsere időpontjáról. A kiértesítés tartalmaz egy megrendelőlapot. Az ingatlan tulajdonosa a megrendelőlap kitöltésével és az OPUS TIGÁZ Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban történő leadásával tudja megrendelni a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot. A gázszerelőkkel kapcsolatos dokumentumok megtalálhatók itt: http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Ha az ingatlantulajdonos a gázmérő cseréjének dátumához képest 10 évnél nem régebbi jegyzőkönyvvel igazolja a műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégeztetésének tényét, nem köteles a soron következő gázmérő cseréjével egyidejűleg újból elvégeztetni a felülvizsgálatot. Az ingatlantulajdonos a gázmérő cseréjének napja előtt köteles bejelenteni, hogy a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot korábban elvégeztette.

Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók tekintetében – igénybejelentés esetén – a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata a földgázelosztó kötelessége, saját költségén, tehát a felülvizsgálatról az elosztói engedélyes gondoskodik.

A társasház a földgázelosztói engedélyestől a társasházra vonatkozó használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől számított 10 éven belül, vagy amennyiben ebben az időszakban a csatlakozóvezeték cseréjére sor került, a cserét követő 10 éven belül, majd ezt követően 10 évente rendszeresen köteles megrendelni a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát. A társasházban található helyiségekben üzembe helyezett felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatát a csatlakozóvezetékek esedékes felülvizsgálatával egyidejűleg kell elvégeztetni.

A helyszíni vizsgálatot a társasház általi bejelentés és megrendelés alapján a földgázelosztói engedélyes a bejelentéstől számított 1 éven belül köteles elvégezni a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő útján.

A 2005. november 1-je előtt jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel rendelkező társasház 2015. október 31-ig köteles megrendelni a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát. Amennyiben a társasház a felülvizsgálatról készült, a gázmérő cseréjének dátumához képest 10 évnél nem régebbi jegyzőkönyvvel igazolja a műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégeztetésének tényét, nem köteles a jelen bekezdésben meghatározott határidőig megrendelni az újbóli felülvizsgálatot.

Ha a felhasználó nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, az ingatlantulajdonos köteles a felhasználói berendezés – a gázfelhasználó technológia kivételével – műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy a 2012. szeptember 1-jét megelőzően üzembe helyezett felhasználói berendezés esetében az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat évét követő 5. évben és ezt követően 5 évente; a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy a 2012. szeptember 1-jét megelőzően üzembe helyezett csatlakozóvezeték esetében az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat évét követő 10. évben és ezt követően 10 évente elvégeztetni.

Ha a felhasználó nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, a 2012. szeptember 1-je előtt üzembe helyezett felhasználói berendezés – a gázfelhasználó technológia kivételével –, vagy csatlakozóvezeték 1/A. § szerinti, első műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az ingatlantulajdonos az alábbi időpontig köteles elvégeztetni:

a) az 1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2015. december 31-ig,

b) az 1981. január 1-je és 1993. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2016. december 31-ig,

c) az 1994. január 1-je és 2003. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2017. december 31-ig,

d) a 2004. január 1-je és az e rendelet hatálybalépése közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében, vagy az a)-c) pont szerinti időpontban üzembe helyezett, de 2003. december 31-e után felülvizsgált felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2018. december 31-ig.

Ha a felhasználó nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, a felülvizsgálatot saját költségére kell elvégeztetnie és neki kell kiválasztania azt a felülvizsgálatra jogosult személyt, aki a felülvizsgálatot elvégzi.

A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti, műszaki-biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő végezheti. A gázszerelőkkel kapcsolatos dokumentumok megtalálhatók itt: http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Hol találok gázkészülék-szerelőt?

Gázfelhasználói (másként „fogyasztói” vagy „belső”) rendszerek építését, szerelését, javítását csak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál nyilvántartásba vett gázszerelő végezheti.

A gázszerelőkkel kapcsolatos dokumentumok megtalálhatók itt: http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Vannak gázszerelésre és tervezésre szakosodott vállalkozások, amelyek alkalmaznak a fenti hatósági jogosítványokkal, bizonyítványokkal rendelkező szerelőket. E vállalkozásokhoz a világhálón lehet legkönnyebben eljutni, külön nyilvántartásuk nincs.

Gázkészülékemet szeretném lecserélni újra, be kell-e jelentenem valahová, ha igen, hogyan és hol tehetem ezt meg?

Mindenekelőtt érdeklődjön egy gázipari szakembernél (tervezőnél), hogy el tudja dönteni: kiviteli terv készítésére és előzetes jóváhagyásra kötelezett-e a tervezett átalakítás vagy nem. A tervezői névjegyzék megtalálható itt: http://mmk.hu/kereses/tagok

Vannak gázszerelésre és tervezésre szakosodott vállalkozások, amelyek alkalmaznak a fenti hatósági jogosítványokkal, bizonyítványokkal rendelkező tervezőket, szerelőket. E vállalkozásokhoz a világhálón lehet legkönnyebben eljutni, külön nyilvántartásuk nincs.

A továbbiakban járjon el a tervező útmutatása szerint.

Besípolt a füstgázjelző készülékem, mi a teendőm?

Azonnal zárja el a gázt, rögtön nyisson ablakot, ajtót és menjen ki a szabadba 5-6 percre. Ha visszatért, alaposan szellőztesse át a lakást, zárja el a gázkészülékeket. Mindenképpen konzultáljon szakemberrel, vizsgáltassa meg a gázkészülékeket, a légbeeresztőket, a szellőzőnyílásokat és a kéményt, hogy kiderüljön, mi okozhatta a készülék megszólalását. Néha előfordul, hogy a készülék téves riasztást ad, ennek legtöbb esetben az az oka, hogy lemerült az elem a készülékben. Ekkor cseréltesse ki a jelzőkészüléket, vagy az elemet. Különösen indokolt a készülék cseréje, ha lejárt a műszer hitelesítési időszaka, amelyet a gyártó feltüntetett.

Be kell jelentenem a gázszolgáltatónak, ha le akarom hőszigetelni a házamat? Van valamilyen gázipari előírás, amit be kell tartanom?

A ház hőszigetelésének szándékát nem kell feltétlenül bejelenteni a gázszolgáltatónak, azonban ha a szigetelés vastagsága miatt a falon levő gázcső a szigetelésbe, vagy az alá kerülne, akkor feltétlenül tervezőt kell keresnie, mert a gázvezetéket eltakarni csak bizonyos feltételek betartásával lehet. Ilyen esetben a tervező segít a helyzet megoldásában. Ha egyúttal nyílászárót is cserél, akkor számolnia kell egyrészt azzal, hogy szabálytalan, esetleg életveszélyes helyzet alakulhat ki, ha nyílt égésterű, vagy kéményes készüléke van a lakásban, továbbá a következő fogyasztói ellenőrzéskor nem fog megfelelni a hatályos légellátási előírásoknak, ezért feltétlenül ajánlatos előzetesen épületgépész szakemberrel vagy gáztervezővel konzultálnia. A tervezői névjegyzék megtalálható itt: http://mmk.hu/kereses/tagok

Hőszigetelés közben a gázvezetékeket befedhetem hőszigetelő anyaggal?

Pl. az OPUS TIGÁZ Zrt. vonatkozó technológiai utasításának 3.2.4.4. fejezetében előírtak betartása mellett a csatlakozó- és fogyasztói vezeték, valamint a telephelyi vezetékek eltakarhatók. Célszerű, ha gázszerelő mesterrel, vagy tervezővel megbeszéli az eltakarás lehetséges módját.

A technológia megtalálható itt: https://www.opustigaz.hu/partnerek/technologiai-munkautasitasok

A tervezői névjegyzék megtalálható itt: http://mmk.hu/kereses/tagok

A gázszerelőkkel kapcsolatos dokumentumok megtalálhatók itt: http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

A nyílászáróim cseréjét be kell jelentenem a gázszolgáltatómnak?

Nyílászáró csere esetén számolnia kell azzal, hogy a megváltozott légellátási feltételek miatt veszélyhelyzet keletkezhet és ezért feltétlenül ajánlatos előzetesen gáztervezővel konzultálnia. A tervezői névjegyzék megtalálható itt: http://mmk.hu/kereses/tagok

Amennyiben a lakásban nyílt égésterű, kéménybe nem kötött („A” típusú) és/vagy kéménybe kötött („B” típusú) gázkészülék van elhelyezve, akkor a nyílászárók cseréje fokozott légzárású nyílászáróra, vagy a meglévő nyílászárók tömítése, továbbá elszívó/szellőző ventillátorok, konyhai páraelszívók beépítése tervköteles átalakításnak minősül.

Vannak gázszerelésre és tervezésre szakosodott vállalkozások, amelyek alkalmaznak a fenti hatósági jogosítványokkal, bizonyítványokkal rendelkező tervezőket, szerelőket. E vállalkozásokhoz a világhálón lehet legkönnyebben eljutni, külön nyilvántartásuk nincs.

Műanyag nyílászárót építettem be, befolyásolja-e a gázüzemű berendezéseket?

A fokozott légzárású nyílászáró megváltoztatja a lakás korábbi légellátását és így a gázüzemű készülékek működését is. Emiatt veszélyhelyzet keletkezhet, ezért feltétlenül kell előzetesen gáztervezővel konzultálnia. A tervezői névjegyzék megtalálható itt: http://mmk.hu/kereses/tagok

Vannak gázszerelésre és tervezésre szakosodott vállalkozások, amelyek alkalmaznak a fenti hatósági jogosítványokkal, bizonyítványokkal rendelkező tervezőket, szerelőket. E vállalkozásokhoz a világhálón lehet legkönnyebben eljutni, külön nyilvántartásuk nincs.

Hogyan tudok az új felszerelt mérő hitelességéről és a plombák sértetlenségéről tanúsítványt kérni?

A gázmérőt az elosztói engedélyesnek kell biztosítania, amelyet az ingatlanok telekhatárán belüli gázellátó rendszer üzembe helyezésekor a fogyasztók által kiépíttetett mérőhelyen helyezünk el szakszerűen. A mérésügyi jogszabályok kötelezően előírják, hogy joghatással járó mérésre kizárólag hitelesített mérőeszköz alkalmazható. A földgázeladás joghatással járó mérésre kötelezett, ezért az OPUS TIGÁZ Zrt. a fogyasztási helyeken kizárólag hitelesített gázmérőket helyez el. A gázmérők hitelesítését a készülékgyártás folyamatába beillesztve, a gyártómű vagy a gyártótól független hitelesítő intézet alkalmazottjai végzik. A hitelesítés elvégzéséről a gázmérők gyártási száma szerinti jegyzéket ad ki a gyártó, amely igazolja a hitelesítést. Az úgynevezett hitelesítési jegyzék az OPUS TIGÁZ Zrt.-nél megtalálható.

A hitelesítés tényét a gázmérőn elhelyezett jelölések (hitelesítő lenyomatos plombák és készülékfeliratok) is igazolják. A jelölések módját, helyét, alakját, tartalmát hazai és jogharmonizáció keretében Magyarországon is bevezetett nemzetközi jogszabályok attól függően határozzák meg, hogy a gázmérő gyártása Magyarországon vagy külföldön történt-e. A hitelesítési lenyomatokkal ellátott plombák a gázmérő minden olyan pontján elhelyezésre kerülnek, amelyek megbontása a hitelesítés elvesztésével jár. A hitelesítettséget jelölő felirat általában a gázmérő számlálóművének átlátszó ablaka alatt található.

Részletesebb információ megtalálható itt: http://mkeh.gov.hu/meresugy/hitelesites

Mi az a kondenzációs kazán? Jobb, mint a vegyes tüzelésű?

A kondenzációs gázkazán olyan, magas hatásfokkal üzemelő gázkazán, amely az égéstermékben lévő rejtett hőt is – a füstgázban lévő vízgőz lecsapatásával – hasznosítja. Ilyen kazánt ott lehet használni, ahol a tüzelőanyag sok hidrogént (ilyen a földgáz is, amelynek fő összetevője a metán – CH4) tartalmaz, mely az égés folyamán vízzé, pontosabban vízgőzzé ég el, és a visszatérő fűtővíz hőmérséklete alacsony, 40-50 °C. Ilyen körülmények például földgáztüzelésű kazánoknál állnak fenn padlófűtés, vagy felületfűtés esetén. A kondenzációs készülékeknél az égéstermékben levő vízgőz kicsapódik a kazán hőcserélőjének a felületén, így a hőcserélő képes a füstgázból visszanyert hőenergiát átadni a fűtővíznek. Felesleges energia alig távozik az égéstermékkel együtt a szabadba. A vegyes tüzelésű kazán hatásfoka minden esetben alacsonyabb, mint a kondenzációs kazáné.

A cserépkályhában lehet gázzal fűteni?

Korábban, speciális gázégővel lehetett tüzelni cserépkályhában. Új gáztüzelésű cserépkályhát létesíteni, vagy meglévő cserépkályhát gáztüzelésűre átalakítani TILOS!

A gázos cserépkályhában lehet fával tüzelni, ha kiveszem belőle a gázégőt?

Csak akkor lehet tüzelni a korábban gáztüzeléses cserépkályhában, ha a cserépkályha kéményét átalakítottuk szilárd tüzelésűre és a fűtéstechnikai vállalat szakembere (a „kéményseprő”) azt szilárd tüzelésre, írásban alkalmasnak minősítette.

Lakást vásároltam, a konvektoros rendszert át szeretném alakítani turbó kazánra, mit kell tennem, hová forduljak?

Mindenekelőtt érdeklődjön egy gázipari szakembernél (tervezőnél), mert ez a fajta átalakítás kiviteliterv-köteles. A tervezői névjegyzék megtalálható itt: http://mmk.hu/kereses/tagok

Vannak gázszerelésre és tervezésre szakosodott vállalkozások, amelyek alkalmaznak a fenti hatósági jogosítványokkal, bizonyítványokkal rendelkező tervezőket, szerelőket. E vállalkozásokhoz a világhálón lehet legkönnyebben eljutni, külön nyilvántartásuk nincs.

A továbbiakban járjon el a tervező útmutatása szerint.

Kizárták a társasházat, mert a társasházi méretlen szakaszok több helyen szivárogtak.

A csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés üzemeltetése és karbantartása a fogyasztó kötelezettsége. A törvény szerint csatlakozóvezeték: a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték.

Az ingatlanon belüli gázömlés esetén a veszélyhelyzet megszüntetésére a földgázelosztó – a fogyasztó költségére – intézkedik, azonban a veszélyhelyzet okának végleges elhárítása – a földgázelosztó tulajdonát képező fogyasztásmérő berendezés és nyomásszabályozó kivételével – a fogyasztó kötelezettsége és költsége.

A fenti szabályok szerint az OPUS TIGÁZ Zrt. a csatlakozó vezetéken keletkezett szivárgást csak a vezeték ideiglenes kizárásával tudja megszüntetni. A hibaelhárítást a társasháznak kell megrendelnie gázszereléssel foglalkozó vállalkozástól, vagy gázszerelőtől.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény a 88. §-ában meghatározottak alapján gázszerelési munkák elvégzésére az a gázszerelő jogosult, akit a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági nyilvántartásába felvett.

Vonatkozó törvények:

 • A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) 88. § (1) bekezdése.
 • GET végrehajtására kiadott 19/2009. Kormányrendelet.

Az engedéllyel rendelkező gázszerelők jegyzéke a hivatal honlapján a http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok címen érhető el.

Nálam a lakásban nincs szivárgás, miért zártak ki engem is az egész tömbbel együtt?

A földgázellátásról szóló törvény szerint csatlakozóvezeték a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezetékszakaszok összessége, így ha a méretlen csatlakozóvezetéken – azaz a többlakásos lakóépület közös használatú helyiségeiben (pince, folyosó stb.) lévő gázvezetéken – van a szivárgás, akkor e vezetékszakasz kizárásával a tömbben lévő összes lakás gázszolgáltatása megszűnik a vezetékszakasz kijavításáig. Többlakásos lakóépületek esetében a közös használatú közművek tulajdonosa a lakóközösség, vagy társasházi közösség, így az üzemeltetés és a karbantartások elvégzése is az érintett közösség felelőssége és kötelessége.

A szivárgásokat hogyan és mikor ellenőrzik, és milyen intézkedést tesznek, ha szivárgást észlelnek?

Jogszabályi előírás alapján rendszeresen végezzük a gázvezetékek ellenőrzését.

A közterületi (utcai) gázelosztó-vezetékek esetében a fogyasztói ingatlanokba bekötő leágazó vezetéken, a telekhatár közelében elhelyezett elzáró szerelvényig (fogyasztói főelzáróig) feladatunk az ellenőrzés. Ezt a rendszerüzemeltető (pl. OPUS TIGÁZ Zrt.) minőségirányítási rendszerének részét képező technológiai utasítás szerint végezzük. Szabályozott módon, gyalogos hálózatellenőrökkel történik mindez, az ellenőrzést végzők részére kiadott, a gázelosztó-vezetékek föld alatti elhelyezkedését ábrázoló térképek szerint. A műszaki ellenőrzés

 • nagy érzékenységű gázkoncentráció-érzékelő műszerekkel,
 • hálózatellenőrző gépjárművel történik.

Ez utóbbival a közutak alatt, illetve a közutak szegélyében elhelyezkedő gerincvezetékek ellenőrzését végezzük. A gépjárművel nem hozzáférhető gerincvezetékek, valamint a felhasználási (fogyasztási) helyekre bevezető leágazó vezetékek ellenőrzésére gyalogosan kerül sor.

A gázelosztó-vezetékek ellenőrzési kategóriákba soroltak:

 • a vezeték anyaga (acél vagy műanyag),
 • az üzembe helyezés időpontja,
 • a vezetéket érő külső igénybevételek (pl. elektromos indukció),
 • a vezeték elhelyezkedése (külterületi vagy belterületi),
 • a korrózió elleni védelmi módja,
 • a belső gáznyomás nagysága,
 • a vezetéken bekövetkezett meghibásodások száma szerint.

Az ellenőrzés gyakorisága ennek figyelembevételével kerül meghatározásra és éves ütemterv szerint tervezve, végrehajtva.

A fogyasztói hely telekhatárán belül észlelt szivárgás esetében a hálózatellenőr azonnal tájékoztatja az ingatlanon tartózkodó fogyasztót (tulajdonos, bérlő), amennyiben elérhető. Ha a hálózatellenőrt az ingatlanba beengedik, akkor a hibabehatárolást pontosítja és a szükséges intézkedésekről (pl. áramtalanítás, nyílt láng és szikraképződés megszüntetése) és magatartási szabályokról (pl. szellőztetés, a veszélyeztetett terület elhagyása) a fogyasztót tájékoztatja.

Közvetlen élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet esetében az ingatlan gázellátása is felfüggesztésre kerülhet a hibaelhárításig. Ha a szivárgás a fogyasztási helyen levő fogyasztói főelzárón, a házi nyomásszabályozó készüléken vagy a gázmérőn következett be, a hibaelhárítás, illetve a gázmérő/nyomásszabályozó csere az OPUS TIGÁZ Zrt. kötelessége.

Az ingatlan telekhatárán belüli minden egyéb hiba esetében a hibaelhárítást a fogyasztónak kell intézni és költségeit viselni. A hibaelhárítást a fogyasztó arra jogosult gázszerelővel végeztetheti el. A jogosult gázszerelők országos jegyzéke nyilvánosan elérhető a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal honlapján a http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok webhelyen.

Ha a hálózatellenőr a felhasználási (fogyasztási) helyre nem tud bejutni, vagy a szivárgás észlelése közterületen (utcán) történik, a hálózatellenőrző szervezet jelenti az eseményt a hibaelhárító szervezetünknek. A hibaelhárító szervezet az észlelt szivárgás súlyossága alapján határozza meg a szükséges hibaelhárítási intézkedéseket (fogyasztó értesítése és/vagy az ingatlan gázellátásának azonnali felfüggesztése, illetve azonnali vagy későbbi közterületi hibaelhárítás). Az OPUS TIGÁZ Zrt. minden tudomására jutott – a felhasználási (fogyasztási) hely telekhatárán belül észlelt, vagy a fogyasztó által bejelentett – szivárgást is a helyszínen ellenőriz. A gázszivárgás, különösen az építmények belső terében történő gázszivárgás rendkívül veszélyes, ezért a gázszag észlelése esetében azonnal hívni kell az OPUS TIGÁZ Zrt. ingyenesen hívható 24 órás hibabejelentő szolgálatát a 80/300-300 telefonszámon.

A télen többször előfordult, hogy ellopták az aknatetőt, vagy az elzáró fedelét a járdán, ami balesetveszélyes. Ilyen esetben kihez fordulhatok?

Minden eseményt, veszélyhelyzetet, amely a gázelosztó hálózattal van összefüggésben, az éjjel-nappal ingyen hívható 80/300-300 hibabejelentő telefonszámon a diszpécserszolgálatnak kell bejelenteni.

Karbantartás után nem állították megfelelően helyre a munkagödröket. Ilyen esetben kihez fordulhatok panasszal?

Ezzel a panasszal is az éjjel-nappal ingyen hívható 80/300-300 hibabejelentő telefonszámon a diszpécserszolgálathoz kell fordulni, ahol intézkednek a területileg illetékes üzem felé a panasz kivizsgálására.

A gázmérő számlálóján mit jelent a piros tartomány? Mi ennek az értelmezése?

A gázmérő számlálószerkezetén látható piros tartomány (utolsó három karakter) a gázfogyasztás mennyiségét mutatja literben. Az elszámolásnál csak a gázmérő által mért egész m3 mennyiséget (1 m3 = 1000 liter) kell figyelembe venni, és a vonatkozó törvények értelmében ez képzi az elszámolás alapját.

Honnan tudom, hogy az új mérő hitelesített? Milyen dokumentumok igazolják ezt?

A gázmérőt az elosztói engedélyesnek kell biztosítania, amelyet az ingatlanok telekhatárán belüli gázellátó rendszer üzembe helyezésekor a fogyasztók által kiépíttetett mérőhelyen helyezünk el szakszerűen. A mérésügyi jogszabályok kötelezően előírják, hogy joghatással járó mérésre kizárólag hitelesített mérőeszköz alkalmazható. A földgázeladás joghatással járó mérésre kötelezett, ezért az OPUS TIGÁZ Zrt. a fogyasztási helyeken kizárólag hitelesített gázmérőket helyez el. A gázmérők hitelesítését a készülékgyártás folyamatába beillesztve, a gyártómű vagy a gyártótól független hitelesítő intézet alkalmazottjai végzik. A hitelesítés elvégzéséről a gázmérők gyártási száma szerinti jegyzéket ad ki a gyártó, amely igazolja a hitelesítést. Az úgynevezett hitelesítési jegyzék az OPUS TIGÁZ Zrt.-nél megtalálható.

A hitelesítés tényét a gázmérőn elhelyezett jelölések (hitelesítő lenyomatos plombák és készülékfeliratok) is igazolják. A jelölések módját, helyét, alakját, tartalmát hazai és jogharmonizáció keretében Magyarországon is bevezetett nemzetközi jogszabályok attól függően határozzák meg, hogy a gázmérő gyártása Magyarországon vagy külföldön történt-e. A hitelesítési lenyomatokkal ellátott plombák a gázmérő minden olyan pontján elhelyezésre kerülnek, amelyek megbontása a hitelesítés elvesztésével jár. A hitelesítettséget jelölő felirat általában a gázmérő számlálóművének átlátszó ablaka alatt található.

Részletesebb információ megtalálható itt: http://mkeh.gov.hu/meresugy/hitelesites