Mindent a földgázról

Gázkészülékek

Gáztűzhely

A háztartás mindennapjainak egyik fontos készüléke a gáztűzhely.

Ha a tűzhely üzemeltetése során azt tapasztaljuk, hogy a láng nem marad égve, vagy csak addig ég, amíg a kezelőgombot nyomva tartjuk, akkor ez a jelenség az égésbiztosítás hiányát jelenti. Ez nagyon fontos biztonsági eleme a gázkészülékeknek, melynek rendellenessége esetén nem szabad használni a készüléket, amíg ezt a hibát szakemberrel ki nem javíttatjuk. A javítás elmaradása esetén a közvetlen környezetünk élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztetjük.

Gyakran előfordulhat, hogy a gáztűzhelyünk valamelyik égője kormoz, sárga lánggal ég.

Ez esetben a földgáz és annak égéséhez szükséges levegőmennyiség nem megfelelő aránya idézheti elő a problémát. Ilyen hiba esetén a gáztűzhelyt szakemberrel kell minél előbb átvizsgáltatni és kitisztíttatni.

A gáztűzhelyeket a használatuk jellege és körülményei miatt rendszeresen tisztítani, ápolni kell. Az égőn levő kis nyílások elszennyeződése tökéletlen égést okoz, ezért időközönként ki kell emelni az égőfejeket, és azokat erős kefével meg kell tisztítani a szennyeződéstől. A jól karbantartott gázégővel 4-8% földgázt takaríthat meg.

Ha azt tapasztaljuk, hogy nem egyenletesen süt a gázsütő, akkor szintén szakember segítségét kell kérni, mert az ideális lángkép beállítása vagy az égő és az égőtér tisztítása, javítása megszünteti a hibás működést.

Nyílt égésterű kazánok, vízmelegítők

(E készülékeknél a földgáz elégetéséhez szükséges levegőt a gázkészülékek az épület belsejéből kapják)

Egy átlagos gázkazánon óránként kb. 2 m3 gáz és kb. 22 m3 levegő haladhat keresztül. A gázban lévő porszerű szennyeződések eltömíthetik az égőt, megváltoztatva ezzel az optimális égéshez szükséges gáz-levegő keveredés arányát. Ez esetben a lángkép sárgás színűre változik. Az egyéb szennyeződések égésterméke pedig lerakódhat a hőcserélőn, csökkentve annak hatásfokát, súlyosabb eltömődés esetén pedig égéstermék-visszaáramlást és ezzel járó életveszélyes szénmonoxid-termelődést okozhat. A vízmelegítő készülék hatásfokának romlását jelzi, ha a kifolyó víz nem melegedik fel annyira, mint ahogy korábban megszoktuk. Gázkazán esetében a csökkenő fűtési teljesítmény jelzi, hogy probléma van a készülékkel.

Az égéstermék helyiségbe történő visszaáramlása súlyos egészségkárosodáshoz, szénmonoxid-mérgezéshez vezethet. Hasonló hibát eredményezhet a nem megfelelő, vagy részben elzáródott, tönkrement kémény is, ezért gondosan ügyeljünk arra, hogy a rendszeres kéményvizsgálat is megtörténjen. Biztonságunkat javíthatja megfelelő minőségű szénmonoxid-érzékelő felszerelése.

A hőcserélőn lerakódó szennyeződések, vagy a belső vízkőlerakódás a készülék élettartamát csökkentik, továbbá a hőcserélő külső vagy belső szennyeződése hőszigetelő réteget képez, amely akadályozza a hőátadást. Ezzel a készülék hatásfokának romlását okozza. Ilyen esetekben a használati víz nem lesz elég meleg, a kazán vagy a lakásfűtő készülék nem melegíti fel kellőképpen a lakást.

Ezek a problémák megfelelő és rendszeres karbantartással orvosolhatók.

Konvektorok

A konvektoroknál a lángkép változása, sárgásra történő elszíneződése jelzi, hogy az égő el van porosodva. Ha égéstermék szagát érezzük a közelében, akkor ez annak a jele, hogy az égéstermék-elvezető szerelvényelemek valahol szétcsúsztak, vagy a hőcserélő dob megrepedt valahol. A hibás készüléket ez esetben tovább használni tilos.

A gázkészülékek légellátása

Az égéshez az éghető anyagon túl oxigén is szükséges, ezért gondoskodni kell az égéshez szükséges, friss levegő utánpótlásáról és az égéstermék maradéktalan elvezetéséről. Minden egyes köbméter földgáz elégetéséhez kb. 11 m³ levegőre van szükség. A friss levegő utánpótlásának a legbiztosabb módszerei a szabad térrel kapcsolatban levő szellőzők, amelyek beépítését épületgépész tervezővel meg kell terveztetni.

Az égéstermék-elvezetéssel nem rendelkező gázfogyasztó berendezés esetén gondoskodni kell olyan mértékű légcseréről, amely az égésterméknek, valamint a használat során keletkező szennyező anyagoknak a helyiségben kialakuló koncentrációját az egészségügyi követelményeknek megfelelően korlátozza. Ahol ilyen gázkészülék van felszerelve, tanácsos naponta többször alaposan szellőztetni.

Energetikai okok miatt végzett nyílászárók utólagos szigetelése, valamint a hagyományos nyílászárók fokozott légzárású nyílászárókra történő cserélése nagyon sok probléma forrása. Emiatt megváltozik a lakás, az adott helyiség légellátása és légáramlási viszonya, amelynek következménye a káros és életveszélyes összetevők feldúsulása, majd az ezt követő mérgezés. Emiatt a nyílászárók cseréje előtt szakemberrel meg kell vizsgáltatni, hogy biztosított-e a meglévő gázkészülékek megfelelő légellátása.