Mindent a földgázról

Szerelő kiválasztása

A gázkészülékek ellenőrzését és javítását csak gázszerelői igazolvánnyal rendelkező személy végezheti el. Mindig célszerű az adott típusú gázkészülék gyártójának a honlapját felkeresni, ahol a gyártó feltünteti a szervizpartnereit, vagyis azokat a szerelőket, akiket a gyártó javasol a munka elvégzéséhez. Ezeket a szakembereket a gázkészülékgyártó cégek folyamatosan képzik, és megbízható alkatrészekkel látják el, így e szakemberek igénybevétele nagyfokú biztonságot jelenthet. Általában a gyártó cégek a folyamatosság, valamint a garanciális feltételek biztosítása érdekében azt javasolják, hogy a gázkészülék első üzembe helyezését végző gázszerelőt kell megbízni az időszakos ellenőrzések és karbantartások elvégzésével.

Természetesen az is igaz, hogy a garanciális idő letelte után más gázszerelő is elvégezheti ezeket a munkákat. Megfelelő gázszerelő kiválasztásához leginkább az internet segítségével tájékozódhatunk, de lehetőség szerint érdeklődjünk több helyen is. Kérdezzük meg, hogy ki, mit és mennyiért vállal. Így sokat megtakaríthatunk, ugyanazokra a munkákra kapott árajánlatok között ugyanis többszörös különbözet is lehet.

Jó tanácsok

Milyen végzettséggel kell rendelkeznie egy szerelőnek?

A gázszerelőnek rendelkeznie kell egy fényképes igazolvánnyal, amely a szerelő nevén, igazolványszámán és érvényességi idején túl szakmai képesítését és az általa végezhető tevékenységeket is tartalmazza. A gázkészülékek javítását és ellenőrzését csak olyan szerelő végezheti el, akinek az igazolványában nemcsak a gázvezetékek, hanem kifejezetten a gázkészülékek szerelése is szerepel. Továbbá itt szerepel, ha a gázszerelő jogosult műszaki-biztonsági felülvizsgálatra is. A regisztrált gázszerelők, illetve a felülvizsgálatra jogosult gázszerelők listája megtalálható a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján: www.mkeh.gov.hu, illetve a www.gazigazolvany.hu weboldalon is.

Ezen felül általában a gázkészülékeket gyártó cégek is biztosítanak szervizpartnereik részére igazolást arról, hogy milyen feladatok elvégzésére jogosult az általuk ajánlott gázszerelő.

Ki felügyeli a szerelő munkáját, kihez lehet fordulni, ha nem dolgozik rendesen?

Minden elvégzett munkáról (ellenőrzésről, javításról) munkalap kiállítását kell kérni a szerelőtől, és ennek egy példányát meg kell őrizni. A munkalap pontos kitöltését minden esetben ellenőrizzük le és csak ezután fizessük ki a járandóságot. A munkalap birtokában tudunk később reklamálni, ha nem vagyunk megelégedve az elvégzett munkával, továbbá a munkalap bizonyítja, hogy tulajdonosi kötelezettségünknek eleget tettünk. Probléma esetén, vagy ha szabálytalanságot észlelünk, a területileg illetékes Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósághoz fordulhatunk.

Milyen szabályok vonatkoznak a szerelőre, ennek hol lehet utánanézni?

Elsősorban a területileg illetékes Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság honlapját kell megnézni, ahol fel vannak sorolva többek között a gázszerelőkre vonatkozó jogszabályok. A jogszabályok szövegét a www.njt.hu weboldal használatával lehet megismerni.