Mindent a földgázról

Szénhidrogén-kutatás, kitermelés

A szénhidrogének felkutatásának és kitermelésének módja sokat változott a hőskortól napjainkig. Az 1800-as évek kezdetleges fúrótornyait felváltották a korszerű, nagy mennyiségű fúrásra alkalmas berendezések.

Hőskorban

A termelés kizárólag a kőolaj kitermelésre korlátozódott, a földgázt csak hulladékként kezelték.

Az 1850-es évek fából készült fúrótornyai (Egyesült Államok)

Napjainkban

Így néz ki egy korszerű nagymélységű fúrásra alkalmas fúróberendezés

A mélyszivattyús termelésű olajkút felszíni egysége az úgynevezett himba, az 1940-es évek óta napjainkig is használt típus

Földgázkút felszíni szerelvényei a tolózárakkal

 

 

A földgáz kitermelése


­A földgázt tengeri fúróplatformok segítségével, vagy szárazföldi kutakból nyerik. Általában a kőolaj, ritkábban a termálvíz kísérője. Az ún. nemhagyományos készletek nagy mélységben, az alapkőzet zárt pólusaiban találhatók. Kitermelésük speciális kőzetrepesztéses technológiával lehetséges.

Metán más mechanizmussal is képződhet:

  • biomasszák erjedése során,
  • ­élő szervezetekben,
  • ­vegyipari folyamatok során.